KSH Středočeského kraje

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje je důležitou složkou organizační výstavby Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Vedení tohoto orgánu volí delegáti jednotlivých okresů z řad funkcionářů okresních sdružení, v našem případě z Okresních sdružení hasičů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ, Praha západ, Příbram a Rakovník. Úkolem je koordinovat činnost OSH dle směrnic a úkolů ústředí (SH ČMS), organizovat a zajišťovat krajské akce a dbát nad součinností odborných rad.
Rozhodujícím orgánem je Výkonný výbor KSH složený z jednotlivých starostů Okresních sdružení. Tito členové ze svých řad volí starostu Krajského sdružení hasičů podle platných Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, schválených 5. řádným sjezdem SH ČMS v červenci roku 2015. Výkonný výbor KSH v čele se svým starostou je volen na pětileté období.

Odkaz na stránky KSH: www.ksh-stck.cz