OSH ČMS Mělník
Požární 2527/1
276 01 Mělník – Blata
Česká republika

IČO: 65602412
Číslo účtu: 212839836 / 0300

e-mail: oshmelnik@c-box.cz
www.stránky: www.oshmelnik.cz

vedoucí kanceláře: Hanka Michálková

telefon: 315 624 509
mobil: 739 329 149

úřední hodiny: úterý a středa 16,00 – 18,00 hodin