P O Z V Á N K A
na Setkání představitelů sborů – statutárních zástupců – starostů SDH okresu Mělník
které se koná dne 24. března 2018
v sále Hostince U České Koruny, Chloumecká 1693, Mělník – Chloumek