Okresní Sdružení Hasičů

Čech, Moravy a Slezka MĚLNÍK

Hasiči Mělnicko

Počet hasičů v OSH Mělník

Z toho mladých hasičů

Počet sborů při OSH Mělník

Počet výjezdových jednotek SDH na Mělnicku

Počet akcí SDH na okrese

Celkově odpracovaných hodin